Bạt Tarpaulin sọc Xanh lá cây

Bạt Tarpaulin sọc Xanh lá cây

Định lượng
(gr/m2)
170

Kích thước (m)
2×100
4×50
6×50
8×30

Màu sắc
Trắng – Xanh lục