BẠT NHỰA HÀN QUỐC 01

BẠT NHỰA PVC CANVAS TARPAULIN
CÂN NẶNG – THÔNG SỐ KỶ THUẬT – KÍCH THƯỚC
220 GSM – 150D X 200D – 200 CM
300 GSM – 150D X 30S – 200 CM
320 GSM – 300D X 300D – 122CM , 152CM,182CM,242CM
380 GMS – 450D X 450D – 122CM , 152CM,182CM,242CM
420 GSM – 450D X 450D – 122CM , 152CM,182CM,242CM
600 GSM – 20S/2 X 600D – 152 CM
550 GSM – 20S/2 X 600D – 152 CM
540 GSM – 20S/2 X 20S/2 – 152CM, 182CM,200CM
560 GS – 20S/S X 20S/2 – 152CM, 182CM,200CM
700 GSM – 20S/3 X 20S/3 – 152CM, 182CM,200CM
MÀU SẮC : GREEN, ORANGE, GREY, NAVY BLUE , R/BLUE. SILVER, BLACK, BLUE