BẠT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

– Nhà sản xuất : Việt Nam – TCVN 6692-2000
– Chất liệu : LDPE
– Màu sắc: trắng, đen

– Kích thước khổ 5m

– Độ dày:

+ Màng đen: 0,1mm (~10m2/kg) – Cuộn 700m2

+ Màng trắng: 0,2mm (~5m2/kg) – Cuộn 500m2