BẠT NHỰA HÀN QUỐC

Định lượng: 200g/m2; 220g/m2; 250g/m2
Kích thước: 2×100 m
Gia công kích thước khổ lớn theo yêu cầu