KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP NAM ANH

– Khẩu trang y tế kháng khuẩn KTXH-4P bao gồm 4 lớp:

– 2 Lớp vải không dệt (Non – women) ở mặt trong và mặt ngoài.

– 2 lớp lọc bụi & vi khuẩn (Melt – blown Filter)

Được sử dụng trong các môi trường ô nhiễm vừa phải:

– Môi trường y tế

– Môi trường Công Nghiệp

– Phònh mạch, Nha Sĩ …

Khẩu trang y tế than hoạt tính Nam Anh có khả năng lọc các loại khí H2S, SO2, CO, NH3 và lọc bụi > 90%